ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. arcelormittal.com tubular.arcelormittal.com Kontakty

O společnosti

 • Banner

  Politika jednání skupiny

  Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je integrovaný hutní podnik
 • Banner

  Výroba

  Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. podniká ve výrobě a prodeji podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných otevřených profilů
 • Banner

  Historie společnosti

  1918 - Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna

Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna.

Základními projekty zavedenými ve společnosti jsou tzv. Journey to zero (JTZ), cesta k nule a Shared vigilance (SV), Vzájemná ostražitost. Projekt JTZ představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v největší hutní společnosti na světě. Projekt SV je směřován směrem k zaměstnancům. Hlavním mottem této kampaně je: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“

 

Projekt Cesta k nulové pracovní úrazovosti

 

CÍLE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci vždy na 1. místě
2.Nulový počet smrtelných a závažných pracovních úrazů
3. Minimalizovat počet pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií
4. Pokračovat v soustavné analýze rizik související s technologickými procesy a s provozováním technických zařízení, využívat tyto analýzy při zavádění AM standardů do praxe

ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter >